Περιοδική έκθεση – ο Μακάριος και οι εικαστικές τέχνες

Περιοδική έκθεση – ο Μακάριος και οι εικαστικές τέχνες 19.1.2011