Αφιέρωμα στην εκπομπή MOSAICO του SAT2000

Αφιέρωμα για τη λεηλασία στις τουρκοκρατούμενες περιοχές στην εκπομπή MOSAICO του SAT2000 Νοέμβριος 2008
Special reportage about the destructions in the Turkish occupied areas in the show MOSAICO of SAT2000 - November 2008